Ngoài sử dụng file gốc iim, imacros cũng có thể viết bằng javascript thuần. Khi sử dụng javascript viết code imacros thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những công việc phức tạp, vĩ mô hơn mà lập trình trên *.iim không thể làm được . Lấy vị dụ như bạn muốn làm view trang A 10 lần xong chuyển qua view trang B 15 lần chẳng hạn.  ngôn ngữ Javascript có cấu trúc khá giống C, nên chúng ta có thể tương tác với nhiều thứ trên firefox như add-on...Hôm nay rubyweb sẽ đưa ra một vài ví dụ cơ bản liên quan đến lập trình imacros và javascript

Bài 1: Tạo 1 biến và gán code imacros(giống như là nhúng lệnh trên *.iim vào *.js vậy).

var a="CODE:URL GOTO=http://hocimacros.blogspot.com";

Sau đó chạy biến đó

iimPlay(a);\

Bài 2: Lệnh nhúng file *.iim vào *.js và chạy nó
iimPlay("imacro.iim");

Điều kiện là cả file này phải nằm trong thư mục của imacros

Bài 3: Lệnh cấu trúc lặp
Nhìn chung nó như dùng javascript lặp
for (var i=0;i<=100;i++){
}

Sau một lần lặp giá trị của i tăng thêm 1. Lệnh trên là lặp 100 lần. Bạn sửa thành số bạn muốn. Trong {} là lệnh thực thi với từng lần lặp.

Ví dụ: Truy cập rubyweb.net 100 lần

var a="CODE:URL GOTO=http://rubyweb.net";
for (var i=0;i<=100;i++){
iimPlay(a);
}

Hoặc là chạy file imacro.iim 100 lần

var a="CODE:URL GOTO=http://rubyweb.net";
for (var i=0;i<=100;i++){
iimPlay("imacro.iim");
}

Bài 4: Hàm kiểm tra lỗi
iimGetErrorText();

Hàm này xem code chạy có lỗi không. Mình sẽ hướng dẫn ứng dụng nó ở bên dưới

Bài 5: Cầu trúc điều kiện if
Nó có ý nghĩa là "Nếu (so sánh) thì (điều kiện được đáp ứng thì chạy không thì dừng)

Nếu thêm else dưới nữa thì thay vì dừng nó sẽ chạy else

Ví dụ:
var a=0
if (a<1) {
iimPlay("imacro.iim");
}

Ví dụ: Với iimGetErrorText();

iimPlay("TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=NAME:view_post");
if(iimGetErrorText()=="OK"){ 
//Click được , không bị lỗi! 
iimPlayCode("làm việc khác....") ; 
}
else{
 //Không click được, lỗi 
iimPlayCode("làm việc khác....") ; 
}

 Lập trình javascript nhìn chung là rất rộng. Tuy nhiên qua một số ví dụ bên trên, chúng ta có thể thấy hoàn toàn có thể tận dụng javascript vào imacros giúp code linh hoạt và dễ sử dụng hơn (đối với các member chuyên dùng javascript). 
Chúc các bạn thành công!!

2 Nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, hãy bình luận nếu có bất cứ thắc mắc nào nhé!!

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, hãy bình luận nếu có bất cứ thắc mắc nào nhé!!

Mới hơn Cũ hơn

Dịch vụ automaion tại RubyWeb

Chat Zalo
037.561.3351